1. Sklep internetowy PGNUM jest prowadzony przez firmę Podlaski Gabinet Numizmatyczny Marek Melcer, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m. Białegostoku pod numerem ewidencyjnym 54670.
NIP 542-237-50-67, Regon 050676900.
PL15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16.
Telefon: +48 857454681, +48 602731654 [poniedziałek-piątek godz. 10-17].
Email: sklep@pgnum.pl, poczta@pgnum.pl.

2. Numer rachunku bankowego:

mBank SWIFT: BREXPLPWMBK
Rachunek w PLN: 57 1140 2017 0000 4802 0594 8049
Rachunek walutowy Euro: PL60 1140 2017 0000 4212 0044 6997

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski i całego świata.

4. Poza granice Polski mogą być wysyłane tylko przedmioty nie przekraczające jednostkowej wartości 16.000 PLN.

Przedmioty których wartość przekroczy 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

5. Opisy oferowanych przedmiotów podane są w dobrej wierze zgodnie ze stanem faktycznym. Autentyczność przedmiotów jest gwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

6. Wszystkie ceny są podane w PLN (złotych polskich) lub Euro i są cenami końcowymi.

7. Zamówienia przyjmowane są automatycznie (za pośrednictwem systemu informatycznego) przez Internet: www.sklep.pgnum.pl, telefonicznie: +48 857454681 [poniedziałek-piątek godz. 10-17], emailem: sklep@pgnum.pl i przetwarzane w dni powszednie. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

8. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. Zamówienia będą potwierdzane drogą elektroniczną.

9. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności. Zamówienie jest potwierdzone przez nas w ciągu 5 dni roboczych od jego złożenia.

10. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować tylko w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana, co należy potwierdzić telefonicznie lub mailowo.

11. Termin wysyłki zamówionych towarów liczony od momentu potwierdzenia zamówienia, wynosi od 1 do 3 dni roboczych, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin. W przypadku złożenia zamówienia z wybraną przez Klienta formą płatności przelewem na rachunek bankowy lub płatnością PayPal, zamówienie zostanie wysłane po potwierdzeniu wpływu kwoty wartości zamówienia na rachunek.

12. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej Fedex.

13. Na żądanie Klienta wystawiamy faktury VAT MARŻA W tym celu Klient wypełnia niezbędne dane w formularzu zamówienia, w polu Uwagi.

14. Zapłata za towar uiszczana jest z góry przelewem albo gotówką przy odbiorze przesyłki.

15 . W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@pgnum.pl, lub listownie na adres firmy.

16. Należność zostanie zwrócona na wskazany przez Kupującego numer rachunku w terminie do 14 dni od otrzymania przedmiotu i oświadczenia woli o odstąpieniu od transakcji.

17. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

19. Podlaski Gabinet Numizmatyczny Marek Melcer zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci firmy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

20. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonania zamówienia.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.