Ludwika Maria Gonzaga, Królowa Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
  • Ludwika Maria Gonzaga, Królowa Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
  • Ludwika Maria Gonzaga, Królowa Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko

Ludwika Maria Gonzaga, Królowa Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko

Poprzedni
Władysław Jagiełło, Król Polski, Wielki Książę Litewski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
Władysław Jagiełło, Król Polski, Wielki Książę Litewski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
Następny
Stanisław Leszczyński, Król Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
Stanisław Leszczyński, Król Polski, portret, staloryt XIX w., Leonard Chodźko
450,00 zł
KOD: 4611105R

Ludwika Maria Gonzaga / Marie Louise de Gonzague, Królowa Polski, żona Władysława IV Wazy, a następnie Jana Kazimierza Wazy, portret, staloryt XIX w., praca z dzieła Leonarda Chodźki - La Pologne historique, litteraire, monumentale et ilustree, Paryż 1839-1841, całość format A4 (passe-partout), wymiary obrazka 11 cm x 18 cm, stan bardzo dobry.

Ilość

Ludwika Maria Gonzaga, Maria Ludwika Gonzaga (1611-1667) Królowa Polski, żona Władysława IV Wazy, a następnie Jana Kazimierza Wazy. Jedyna władczyni w historii kraju, która poślubiła dwóch panujących po sobie władców, a do tego: dwóch braci. Była świetnie urodzoną francuską arystokratką, od 1637 roku rządziła położonym w Burgundii Nevers oraz innymi posiadłościami rodu Gonzagów. Propozycja jej małżeństwa z polskim królem, Władysławem IV, wyszła od wpływowego kardynała Mazzariniego, ogrywającego kluczową rolę na paryskim dworze. Do ślubu doszło w roku 1646. U boku męża Ludwika Maria odgrywała ograniczoną rolę, kiedy jednak ten przedwcześnie umarł, szybko wyszła za jego brata i następcę. Bardzo aktywna zarówno przed potopem szwedzkim, jak i w jego trakcie; to ona doprowadziła do złożenia słynnych ślubów lwowskich, w których królestwo zostało oddane pod opiekę Matki Boskiej. Ona też zawarła w 1656 roku sojusz z Habsburgami przeciwko Szwecji. Stworzyła silne stronnictwo profrancuskie na polskim dworze. Próbowała również, choć bezskutecznie, przeforsować kandydaturę Francuza, Henryka d’Enghien, na następcę Jana Kazimierza. Zmarła w 1667 roku, co w dużym stopniu popchnęło owdowiałego króla do zrzeczenia się korony. źródło: ciekawostkihistoryczne.pl

CHODŹKO, Leonard Borejko (1800-1871), La Pologne historique, litteraire et monumentale, (…), 1835-1842. Monumentalne dzieło słynnego polskiego wydawcy emigracyjnego Leonarda Chodźko będące historią i opisem geograficzno-politycznym Polski. Dzieło wydano w trzech tomach. Pierwsza część to historia Polski od czasów najdawniejszych do panowania Władysława Łokietka. Drugi tom obejmuje historię Polski od panowania Kazimierza Wielkiego do śmierci Stefana Batorego, zaś ostatni od początku panowania Zygmunta III Wazy, aż po wydarzenia współczesne Autorowi i Czytelnikom, czyli do powstania listopadowego. Każda część zawiera także opisy wyjątkowych i ciekawych miejsc w Polsce, a także podstawowe informacje o literaturze, sztuce i nauce. Ponadto dzieło zawiera przykłady wyjątkowych zabytków na ziemiach polskich. Ważną część dzieła stanowią baśnie, legendy i opowiadania, a także esej o teatrze dramatycznym w Polsce. Dzieło zawiera także  opis tańców polskich, takich jak polonez, mazurek, czy krakowiak. Dzieło bardzo bogato ilustrowane, liczne staloryty, pomniki przyrody, obiekty sakralne, zamki, pałace, miasta, portrety ważnych postaci historycznych z dziejów Polski, dzieła sztuki, nuty pieśni itd. Łącznie daje to liczbę 180 rycin (w tym mapy), w komplecie w trzech tomach, tj. 60 rycin na każdy tom skolacjonowanych z tablicą na początku woluminu.

Podobne produkty

(16 produkty(ów) w tej samej kategorii)